rusky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
What are the fees if I use external ATMs?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

I would like to open a bank account.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
I would like to close my bank account.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Can I open a bank account online?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Will I get a debit card or a credit card?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Can I use banking on my cell?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
What types of bank accounts do you have?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
current account
текущий счет
Druh bankovního účtu
savings account
сберегательный счет
Druh bankovního účtu
personal account
личный счет
Druh bankovního účtu
joint account
совместный счет
Druh bankovního účtu
children's account
детский счет
Druh bankovního účtu
foreign currency account
валютный счет
Druh bankovního účtu
business account
счет предприятия
Druh bankovního účtu
student account
студенческий счет
Druh bankovního účtu
Are there any monthly fees?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
What are the commissions for international transfers?
Какие комиссии для международных трансферов?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Do I get a checkbook?
Я получу чековую книжку?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
What is the savings interest rate?
Каков процент накопления?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
In what ways can you protect me from frauds?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
I lost my credit card.
Я потерял(а) кредитную карту.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
My credit card was stolen.
Моя кредитная карта была украдена.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Can you block my account?
Вы можете заблокировать мой счет?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
I need a replacement card.
Мне нужна карта для замены.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

I would like to have some information about loans.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Dotaz ohledně půjček
What can you tell me about the interest rate?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Dotaz ohledně úrokové sazby
I would like to have some information about mortgages.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Dotaz ohledně hypoték
I would like to speak with a mortgage advisor.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
I am buying my first home.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
I am buying a second property.
Я покупаю вторую собственность.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
I would like to remortgage.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
I would like to review my existing mortgage.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
I am buying a property to let.
Я покупаю собственность для аренды.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
My gross annual income is ______.
Мой годовой доход________.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

I would like to purchase insurance.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
home/household insurance
Страхование дома
Druh pojištění
travel insurance
Туристическое страхование
Druh pojištění
life insurance
страхование жизни
Druh pojištění
health insurance
Медицинское страхование
Druh pojištění
car insurance
Страхование автомобиля
Druh pojištění
pet insurance
Страхование домашних животных
Druh pojištění
theft insurance
страхование от кражи
Druh pojištění
mortgage protection
защита ипотеки
Druh pojištění
student possessions
студенческая страховка
Druy pojištění
group insurance
групповое страхование
Druh pojištění
property insurance
страхование собственности
Druh pojištění
flood insurance
страхование от наводнений
Druh pojištění
fire insurance
страхование от пожара
Druh pojištění
For how many months will I be covered?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Dotaz o trvání pojištění
What is the price for the insurance?
Сколько стоит страховка?
Dotaz, kolik stojí pojištění