portugalsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
What are the fees if I use external ATMs?
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

I would like to open a bank account.
Gostaria de abrir uma conta bancária.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
I would like to close my bank account.
Gostaria de fechar minha conta bancária.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Can I open a bank account online?
Posso abrir uma conta pela internet?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Will I get a debit card or a credit card?
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Can I use banking on my cell?
Posso usar o banco pelo celular?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
What types of bank accounts do you have?
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
current account
conta corrente
Druh bankovního účtu
savings account
conta de poupança
Druh bankovního účtu
personal account
conta pessoal
Druh bankovního účtu
joint account
conta conjunta
Druh bankovního účtu
children's account
conta para crianças
Druh bankovního účtu
foreign currency account
conta de moeda estrangeira
Druh bankovního účtu
business account
conta empresarial
Druh bankovního účtu
student account
conta estudantil
Druh bankovního účtu
Are there any monthly fees?
Existem taxas mensais?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
What are the commissions for international transfers?
Quais são as comissões para transferências internacionais?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Do I get a checkbook?
Vou receber um talão de cheques?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
What is the savings interest rate?
Qual é a taxa de juros da poupança?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
In what ways can you protect me from frauds?
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
I lost my credit card.
Perdi meu cartão de crédito.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
My credit card was stolen.
Meu cartão de crédito foi roubado.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Can you block my account?
Você pode bloquear minha conta?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
I need a replacement card.
Preciso de um cartão de reposição.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

I would like to have some information about loans.
Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
Dotaz ohledně půjček
What can you tell me about the interest rate?
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
Dotaz ohledně úrokové sazby
I would like to have some information about mortgages.
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
Dotaz ohledně hypoték
I would like to speak with a mortgage advisor.
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
I am buying my first home.
Estou comprando minha primeira casa própria.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
I am buying a second property.
Estou comprando uma segunda propriedade.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
I would like to remortgage.
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
I would like to review my existing mortgage.
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
I am buying a property to let.
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
My gross annual income is ______.
Meu rendimento anual bruto é de ______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

I would like to purchase insurance.
Gostaria de contratar um seguro.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
home/household insurance
seguro de habitação
Druh pojištění
travel insurance
seguro de viagem
Druh pojištění
life insurance
seguro de vida
Druh pojištění
health insurance
seguro de saúde
Druh pojištění
car insurance
seguro automóvel
Druh pojištění
pet insurance
seguro saúde animal
Druh pojištění
theft insurance
seguro contra roubo
Druh pojištění
mortgage protection
seguro de proteção sobre a hipoteca
Druh pojištění
student possessions
seguro estudantil
Druy pojištění
group insurance
seguro de grupo
Druh pojištění
property insurance
seguro de propriedade
Druh pojištění
flood insurance
seguro contra inundações
Druh pojištění
fire insurance
seguro contra incêndio
Druh pojištění
For how many months will I be covered?
Por quantos meses dura a cobertura?
Dotaz o trvání pojištění
What is the price for the insurance?
Qual é o custo do seguro?
Dotaz, kolik stojí pojištění