nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
What are the fees if I use external ATMs?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

I would like to open a bank account.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
I would like to close my bank account.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Can I open a bank account online?
Kan ik een bankrekening online openen?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Will I get a debit card or a credit card?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Can I use banking on my cell?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
What types of bank accounts do you have?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
current account
lopende rekening
Druh bankovního účtu
savings account
spaarrekening
Druh bankovního účtu
personal account
persoonlijke rekening
Druh bankovního účtu
joint account
gezamenlijke rekening
Druh bankovního účtu
children's account
kinderrekening
Druh bankovního účtu
foreign currency account
vreemde valutarekening
Druh bankovního účtu
business account
zakelijke rekening
Druh bankovního účtu
student account
studentenrekening
Druh bankovního účtu
Are there any monthly fees?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
What are the commissions for international transfers?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Do I get a checkbook?
Krijg ik een chequeboekje?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
What is the savings interest rate?
Wat is de spaarrente?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
In what ways can you protect me from frauds?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
I lost my credit card.
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
My credit card was stolen.
Mijn bankkaart werd gestolen.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Can you block my account?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
I need a replacement card.
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

I would like to have some information about loans.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Dotaz ohledně půjček
What can you tell me about the interest rate?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Dotaz ohledně úrokové sazby
I would like to have some information about mortgages.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Dotaz ohledně hypoték
I would like to speak with a mortgage advisor.
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
I am buying my first home.
Ik koop mijn eerste huis.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
I am buying a second property.
Ik koop een tweede eigendom.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
I would like to remortgage.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
I would like to review my existing mortgage.
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
I am buying a property to let.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
My gross annual income is ______.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

I would like to purchase insurance.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
home/household insurance
inboedel/opstalverzekering
Druh pojištění
travel insurance
reisverzekering
Druh pojištění
life insurance
levensverzekering
Druh pojištění
health insurance
gezondheidsverzekering
Druh pojištění
car insurance
autoverzekering
Druh pojištění
pet insurance
huisdierenverzekering
Druh pojištění
theft insurance
diefstalverzekering
Druh pojištění
mortgage protection
hypotheekbescherming
Druh pojištění
student possessions
studentenverzekering
Druy pojištění
group insurance
groepsverzekering
Druh pojištění
property insurance
schadeverzekering
Druh pojištění
flood insurance
overstromingsverzekering
Druh pojištění
fire insurance
brandverzekering
Druh pojištění
For how many months will I be covered?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Dotaz o trvání pojištění
What is the price for the insurance?
Hoeveel kost de verzekering?
Dotaz, kolik stojí pojištění