německy | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
What are the fees if I use external ATMs?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

I would like to open a bank account.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
I would like to close my bank account.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Can I open a bank account online?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Will I get a debit card or a credit card?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Can I use banking on my cell?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
What types of bank accounts do you have?
Was für Kontotypen gibt es?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
current account
Girokonto
Druh bankovního účtu
savings account
Sparkonto
Druh bankovního účtu
personal account
Privatkonto
Druh bankovního účtu
joint account
Gemeinschaftskonto
Druh bankovního účtu
children's account
Kinderkonto
Druh bankovního účtu
foreign currency account
Konto für fremde Währungen
Druh bankovního účtu
business account
Businesskonto
Druh bankovního účtu
student account
Studentenkonto
Druh bankovního účtu
Are there any monthly fees?
Fallen monatlich Gebühren an?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
What are the commissions for international transfers?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Do I get a checkbook?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
What is the savings interest rate?
Wie ist der Zinssatz?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
In what ways can you protect me from frauds?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
I lost my credit card.
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
My credit card was stolen.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Can you block my account?
Können Sie mein Konto sperren?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
I need a replacement card.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

I would like to have some information about loans.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Dotaz ohledně půjček
What can you tell me about the interest rate?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Dotaz ohledně úrokové sazby
I would like to have some information about mortgages.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Dotaz ohledně hypoték
I would like to speak with a mortgage advisor.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
I am buying my first home.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
I am buying a second property.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
I would like to remortgage.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
I would like to review my existing mortgage.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
I am buying a property to let.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
My gross annual income is ______.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

I would like to purchase insurance.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
home/household insurance
Hausratsversicherung
Druh pojištění
travel insurance
Reiseversicherung
Druh pojištění
life insurance
Lebensversicherung
Druh pojištění
health insurance
Krankenversicherug
Druh pojištění
car insurance
KFZ-Versicherung
Druh pojištění
pet insurance
Versicherung für Haustiere
Druh pojištění
theft insurance
Diebstahlversicherung
Druh pojištění
mortgage protection
Hypothekenversicherung
Druh pojištění
student possessions
Studentenversicherung
Druy pojištění
group insurance
Gruppenversicherung
Druh pojištění
property insurance
Sachversicherung
Druh pojištění
flood insurance
Flutschutzversicherung
Druh pojištění
fire insurance
Brandschutzversicherung
Druh pojištění
For how many months will I be covered?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Dotaz o trvání pojištění
What is the price for the insurance?
Was kostet die Versicherung?
Dotaz, kolik stojí pojištění