italsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
What are the fees if I use external ATMs?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

I would like to open a bank account.
Vorrei aprire un conto corrente.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
I would like to close my bank account.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Can I open a bank account online?
Posso aprire un conto corrente online?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Will I get a debit card or a credit card?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Can I use banking on my cell?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
What types of bank accounts do you have?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
current account
conto corrente
Druh bankovního účtu
savings account
conto di risparmio
Druh bankovního účtu
personal account
conto personale
Druh bankovního účtu
joint account
conto cointestato
Druh bankovního účtu
children's account
conto per bambini
Druh bankovního účtu
foreign currency account
conto in valuta estera
Druh bankovního účtu
business account
conto aziendale
Druh bankovního účtu
student account
conto per studenti
Druh bankovního účtu
Are there any monthly fees?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
What are the commissions for international transfers?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Do I get a checkbook?
Riceverò un libretto degli assegni?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
What is the savings interest rate?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
In what ways can you protect me from frauds?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
I lost my credit card.
Ho smarrito la mia carta di credito
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
My credit card was stolen.
La mia carta di credito è stata rubata
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Can you block my account?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
I need a replacement card.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

I would like to have some information about loans.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Dotaz ohledně půjček
What can you tell me about the interest rate?
Qual è il tasso d'interesse?
Dotaz ohledně úrokové sazby
I would like to have some information about mortgages.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Dotaz ohledně hypoték
I would like to speak with a mortgage advisor.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
I am buying my first home.
Sto comprando la mia prima casa.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
I am buying a second property.
Sto comprando una seconda proprietà.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
I would like to remortgage.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
I would like to review my existing mortgage.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
I am buying a property to let.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
My gross annual income is ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

I would like to purchase insurance.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
home/household insurance
assicurazione sulla casa
Druh pojištění
travel insurance
assicurazione viaggi
Druh pojištění
life insurance
assicurazione sulla vita
Druh pojištění
health insurance
assicurazione sanitaria
Druh pojištění
car insurance
assicurazione auto
Druh pojištění
pet insurance
assicurazione per gli animali domestici
Druh pojištění
theft insurance
assicurazione contro il furto
Druh pojištění
mortgage protection
protezione mutuo
Druh pojištění
student possessions
assicurazione sui beni degli studenti
Druy pojištění
group insurance
polizza collettiva
Druh pojištění
property insurance
assicurazione sui titoli di proprietà
Druh pojištění
flood insurance
assicurazione contro le inondazioni
Druh pojištění
fire insurance
assicurazione contro gli incendi
Druh pojištění
For how many months will I be covered?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Dotaz o trvání pojištění
What is the price for the insurance?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Dotaz, kolik stojí pojištění