francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
What are the fees if I use external ATMs?
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

I would like to open a bank account.
Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
I would like to close my bank account.
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Can I open a bank account online?
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Will I get a debit card or a credit card?
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Can I use banking on my cell?
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
What types of bank accounts do you have?
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
current account
compte courant
Druh bankovního účtu
savings account
compte d'épargne
Druh bankovního účtu
personal account
compte personnel
Druh bankovního účtu
joint account
compte commun
Druh bankovního účtu
children's account
livret jeune
Druh bankovního účtu
foreign currency account
compte en devise étrangère
Druh bankovního účtu
business account
compte professionnel
Druh bankovního účtu
student account
compte pour les étudiants
Druh bankovního účtu
Are there any monthly fees?
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
What are the commissions for international transfers?
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Do I get a checkbook?
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
What is the savings interest rate?
Quel est le taux d'intérêt ?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
In what ways can you protect me from frauds?
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
I lost my credit card.
J'ai perdu ma carte bancaire.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
My credit card was stolen.
Ma carte bancaire a été volée.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Can you block my account?
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
I need a replacement card.
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

I would like to have some information about loans.
Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Dotaz ohledně půjček
What can you tell me about the interest rate?
Quels sont les taux d'intérêt ?
Dotaz ohledně úrokové sazby
I would like to have some information about mortgages.
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Dotaz ohledně hypoték
I would like to speak with a mortgage advisor.
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
I am buying my first home.
J'achète ma première propriété.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
I am buying a second property.
J’achète une seconde propriété.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
I would like to remortgage.
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
I would like to review my existing mortgage.
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
I am buying a property to let.
J'achète une propriété à mettre en location.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
My gross annual income is ______.
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

I would like to purchase insurance.
Je voudrais souscrire à une assurance.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
home/household insurance
assurance habitation
Druh pojištění
travel insurance
assurance voyage
Druh pojištění
life insurance
assurance vie
Druh pojištění
health insurance
assurance maladie
Druh pojištění
car insurance
assurance auto
Druh pojištění
pet insurance
assurance vétérinaire
Druh pojištění
theft insurance
assurance vol
Druh pojištění
mortgage protection
protection hypothécaire
Druh pojištění
student possessions
assurance étudiant
Druy pojištění
group insurance
assurance collective
Druh pojištění
property insurance
assurance de biens
Druh pojištění
flood insurance
assurance inondation
Druh pojištění
fire insurance
assurance incendie
Druh pojištění
For how many months will I be covered?
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Dotaz o trvání pojištění
What is the price for the insurance?
Quel est le coût de l'assurance ?
Dotaz, kolik stojí pojištění