esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
What are the fees if I use external ATMs?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

I would like to open a bank account.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
I would like to close my bank account.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Can I open a bank account online?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Will I get a debit card or a credit card?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Can I use banking on my cell?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
What types of bank accounts do you have?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
current account
kuranta konto
Druh bankovního účtu
savings account
ŝparadoj konto
Druh bankovního účtu
personal account
persona konto
Druh bankovního účtu
joint account
kuna konto
Druh bankovního účtu
children's account
infana konto
Druh bankovního účtu
foreign currency account
fremda valuto konto
Druh bankovního účtu
business account
afera konto
Druh bankovního účtu
student account
studenta konto
Druh bankovního účtu
Are there any monthly fees?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
What are the commissions for international transfers?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Do I get a checkbook?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
What is the savings interest rate?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
In what ways can you protect me from frauds?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
I lost my credit card.
Mi perdis mian kreditkarton.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
My credit card was stolen.
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Can you block my account?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
I need a replacement card.
Mi bezonas anstataŭan karton.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

I would like to have some information about loans.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Dotaz ohledně půjček
What can you tell me about the interest rate?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Dotaz ohledně úrokové sazby
I would like to have some information about mortgages.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Dotaz ohledně hypoték
I would like to speak with a mortgage advisor.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
I am buying my first home.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
I am buying a second property.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
I would like to remortgage.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
I would like to review my existing mortgage.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
I am buying a property to let.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
My gross annual income is ______.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

I would like to purchase insurance.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
home/household insurance
hejma/domanara asekuro
Druh pojištění
travel insurance
vojaĝa asekuro
Druh pojištění
life insurance
viva asekuro
Druh pojištění
health insurance
sana asekuro
Druh pojištění
car insurance
aŭtoasekuro
Druh pojištění
pet insurance
dombestoasekuro
Druh pojištění
theft insurance
ŝtela asekuro
Druh pojištění
mortgage protection
hipoteka protekto
Druh pojištění
student possessions
studentoposedoj
Druy pojištění
group insurance
grupoasekuro
Druh pojištění
property insurance
proprietoasekuro
Druh pojištění
flood insurance
inundoasekuro
Druh pojištění
fire insurance
fajroasekuro
Druh pojištění
For how many months will I be covered?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Dotaz o trvání pojištění
What is the price for the insurance?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Dotaz, kolik stojí pojištění