čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
What are the fees if I use external ATMs?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

I would like to open a bank account.
我想要开一个银行账户。
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
I would like to close my bank account.
我想要注销我的银行账户。
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Can I open a bank account online?
请问我能在网上开户吗?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Will I get a debit card or a credit card?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Can I use banking on my cell?
请问我能在手机上管理账户么?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
What types of bank accounts do you have?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
current account
活期账户
Druh bankovního účtu
savings account
储蓄账户
Druh bankovního účtu
personal account
个人账户
Druh bankovního účtu
joint account
联名账户
Druh bankovního účtu
children's account
儿童账户
Druh bankovního účtu
foreign currency account
外国货币账户
Druh bankovního účtu
business account
商务账户
Druh bankovního účtu
student account
学生账户
Druh bankovního účtu
Are there any monthly fees?
请问有月费吗?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
What are the commissions for international transfers?
请问国际转账的手续费是多少?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Do I get a checkbook?
请问我会有支票簿吗?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
What is the savings interest rate?
储蓄利率是多少?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
In what ways can you protect me from frauds?
您能如何防止我被诈骗?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
I lost my credit card.
我丢失了我的信用卡。
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
My credit card was stolen.
我的信用卡被偷了。
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Can you block my account?
您能冻结我的账户吗?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
I need a replacement card.
我需要补办一张卡。
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

I would like to have some information about loans.
我想要了解贷款信息。
Dotaz ohledně půjček
What can you tell me about the interest rate?
您能给我说说利率信息吗?
Dotaz ohledně úrokové sazby
I would like to have some information about mortgages.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Dotaz ohledně hypoték
I would like to speak with a mortgage advisor.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
I am buying my first home.
我正在考虑买第一套房子。
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
I am buying a second property.
这是我在购买的第二套房子。
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
I would like to remortgage.
我想要再抵押。
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
I would like to review my existing mortgage.
我想要评估我的抵押贷款。
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
I am buying a property to let.
我想要买一处房产出租。
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
My gross annual income is ______.
我的年收入大概______。
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

I would like to purchase insurance.
我想要买一份保险。
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
home/household insurance
家庭保险
Druh pojištění
travel insurance
旅游保险
Druh pojištění
life insurance
人身保险
Druh pojištění
health insurance
健康保险
Druh pojištění
car insurance
汽车保险
Druh pojištění
pet insurance
宠物保险
Druh pojištění
theft insurance
失窃保险
Druh pojištění
mortgage protection
抵押贷款保险
Druh pojištění
student possessions
学生财物保险
Druy pojištění
group insurance
团体保险
Druh pojištění
property insurance
财产保险
Druh pojištění
flood insurance
洪水保险
Druh pojištění
fire insurance
火灾保险
Druh pojištění
For how many months will I be covered?
我的保险能保多久?
Dotaz o trvání pojištění
What is the price for the insurance?
请问我的保险多少钱?
Dotaz, kolik stojí pojištění