španělsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Ad
Primer nombre
Křestní jméno žadatele
Soyad
Apellido
Příjmení žadatele
Doğum Tarihi
Fecha de nacimiento
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Doğum Yeri
Lugar de nacimiento
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Tabiyeti
Nacionalidad
Stát, kde má žadatel občanství
Medeni Hali
Estado civil
Aktuální rodinný stav žadatele
Bekar
Soltero(a)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Evli
Casado(a)
Mít manžela či manželku
Dul
Viudo(a)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adres
Dirección
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Teléfono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Posta
Email
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Web sitesi
Página Web
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
İlkokul
Escuela Primaria
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Ortaokul
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lise
Secundaria
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolej
Universidad
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Kreş
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Ana Okulu
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
İlkokul
Escuela Secundaria
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Ortaokul
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Kolej
Universidad
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Üniversite
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
... konusunda tecrübeli
Experiencia laboral en...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
...'da stajyerlik
Pasantía en...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
...'da gönüllü çalışma
Trabajo voluntario en...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Buena comprensión oral y escrita de...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Fluidez oral y escrita en...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Bilgisayar konusunda yetkin
Conocimientos de informática
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM ile aşinalık
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
... tipi sürücü belgesi sahibi
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto