rusky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Ad
Имя
Křestní jméno žadatele
Soyad
Фамилия
Příjmení žadatele
Doğum Tarihi
Дата рождения
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Doğum Yeri
Место рождения
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Tabiyeti
Гражданство
Stát, kde má žadatel občanství
Medeni Hali
Семейное положение
Aktuální rodinný stav žadatele
Bekar
холост/незамужем
Neprovdaný, ani ve vztahu
Evli
Женат/замужем
Mít manžela či manželku
Dul
Вдовец/вдова
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adres
Адрес
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Телефон
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Posta
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Web sitesi
Сайт
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
İlkokul
Начальная школа
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Ortaokul
Средняя школа
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lise
Старшая школа
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolej
университетский колледж
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Kreş
Ясли
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Ana Okulu
Детский сад
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
İlkokul
Начальная школа
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Ortaokul
Средняя школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Kolej
Техникум/лицей
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Üniversite
Университет
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
... konusunda tecrübeli
Опыт работы в...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
...'da stajyerlik
Стажировка в...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
...'da gönüllü çalışma
Волонтерская практика в ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Хорошо владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Свободно владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Bilgisayar konusunda yetkin
Со знанием компьютера
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM ile aşinalık
Со знанием CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
... tipi sürücü belgesi sahibi
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto