korejsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Ad
이름
Křestní jméno žadatele
Soyad
Příjmení žadatele
Doğum Tarihi
생년월일
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Doğum Yeri
출생지
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Tabiyeti
국적
Stát, kde má žadatel občanství
Medeni Hali
결혼 여부
Aktuální rodinný stav žadatele
Bekar
미혼
Neprovdaný, ani ve vztahu
Evli
기혼
Mít manžela či manželku
Dul
미망인
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adres
주소
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
전화
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Posta
이메일 (E mail)
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Web sitesi
웹 사이트
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
İlkokul
초등학교
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Ortaokul
중학교
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lise
고등학교
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolej
대학교
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Kreş
유아 학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Ana Okulu
초등학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
İlkokul
중등학교
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Ortaokul
식스-폼 컬리지
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Kolej
대학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Üniversite
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
... konusunda tecrübeli
...에서의 업무 경력
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
...'da stajyerlik
...에서 인턴쉽
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
...'da gönüllü çalışma
..에서의 봉사활동
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Bilgisayar konusunda yetkin
컴퓨터 사용 능력이 있는
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM ile aşinalık
CAD/ CAM 사용 능력
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
... tipi sürücü belgesi sahibi
현재 ... 면허증 소지자
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto