francouzsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Ad
Prénom
Křestní jméno žadatele
Soyad
Nom de famille
Příjmení žadatele
Doğum Tarihi
Date de naissance
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Doğum Yeri
Lieu de naissance
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Tabiyeti
Nationalité
Stát, kde má žadatel občanství
Medeni Hali
Statut marital
Aktuální rodinný stav žadatele
Bekar
Célibataire
Neprovdaný, ani ve vztahu
Evli
Marié(e)
Mít manžela či manželku
Dul
Veuf / veuve
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adres
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Téléphone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Posta
Courriel
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Web sitesi
Site internet
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
İlkokul
École primaire
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Ortaokul
Collège
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lise
Lycée
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolej
Université
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Kreş
Classe préparatoire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Ana Okulu
École primaire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
İlkokul
Collège
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Ortaokul
Lycée
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Kolej
Université
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Üniversite
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
... konusunda tecrübeli
Stage chez...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
...'da stajyerlik
Stage chez...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
...'da gönüllü çalışma
Volontariat chez...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
... lu, écrit, parlé
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
... lu, écrit, parlé couramment
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Bilgisayar konusunda yetkin
Initié à l'informatique
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM ile aşinalık
Familiarisé avec DAO /CFAO
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
... tipi sürücü belgesi sahibi
Titulaire du permis B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto