anglicky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Ad
First Name
Křestní jméno žadatele
Soyad
Surname
Příjmení žadatele
Doğum Tarihi
Date of Birth
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Doğum Yeri
Place of Birth
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Tabiyeti
Nationality
Stát, kde má žadatel občanství
Medeni Hali
Marital Status
Aktuální rodinný stav žadatele
Bekar
Single
Neprovdaný, ani ve vztahu
Evli
Married
Mít manžela či manželku
Dul
Widowed
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adres
Address
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Phone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Posta
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Web sitesi
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
İlkokul
Elementary School
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Ortaokul
Middle School
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lise
High School
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolej
College
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Kreş
Infant School
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Ana Okulu
Junior School
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
İlkokul
Secondary School
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Ortaokul
Sixth-Form College
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Kolej
University
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Üniversite
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
... konusunda tecrübeli
Work experience at…
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
...'da stajyerlik
Internship at…
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
...'da gönüllü çalışma
Voluntary work at…
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Good understanding of both written and spoken…
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Fluency in both written and spoken…
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Bilgisayar konusunda yetkin
Computer literate
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM ile aşinalık
Familiarity with CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
... tipi sürücü belgesi sahibi
Currently holding a full…driver's license.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto