švédsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

ชื่อขึ้นต้น
Förnamn
Křestní jméno žadatele
นามสกุล
Efternamn
Příjmení žadatele
วันเกิด
Födelsetid
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
สถานที่เกิด
Födelseort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
สัญชาติ
Nationalitet
Stát, kde má žadatel občanství
สถานะแต่งงาน
Civilstånd
Aktuální rodinný stav žadatele
โสด
Ogift
Neprovdaný, ani ve vztahu
แต่งงานแล้ว
Gift
Mít manžela či manželku
เป็นหม้าย
Änkling/Änka
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
ที่อยู่
adressen
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
หมายเลขโทรศัพท์
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
อีเมล
E-post
Aktuální e-mailová adresa žadatele
เว็บไซต์
Hemsida
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
โรงเรียนประถม
Grundskola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
โรงเรียนมัธยมต้น
Grundskola (mellanstadiet)
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
โรงเรียนมัธยมปลาย
Gymnasiet
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
มหาวิทยาลัย
Högskola/Universitet
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
โรงเรียนสอนทารก
Dagis
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Förskola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Grundskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
การศึกษาสายวิชาชีพ
Gymnasiet
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
มหาวิทยาลัย
Skola för elever i sixth form
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
การฝึกงานที่...
Praktikplats hos ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
งานอาสาสมัครที่...
Volontärarbete i ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Skriver och talar ... flytande
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Datakunnig
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Erfarenhet av CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Jag besitter ett ...-körkort.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto