španělsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

ชื่อขึ้นต้น
Primer nombre
Křestní jméno žadatele
นามสกุล
Apellido
Příjmení žadatele
วันเกิด
Fecha de nacimiento
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
สถานที่เกิด
Lugar de nacimiento
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
สัญชาติ
Nacionalidad
Stát, kde má žadatel občanství
สถานะแต่งงาน
Estado civil
Aktuální rodinný stav žadatele
โสด
Soltero(a)
Neprovdaný, ani ve vztahu
แต่งงานแล้ว
Casado(a)
Mít manžela či manželku
เป็นหม้าย
Viudo(a)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
ที่อยู่
Dirección
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
หมายเลขโทรศัพท์
Teléfono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
อีเมล
Email
Aktuální e-mailová adresa žadatele
เว็บไซต์
Página Web
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
โรงเรียนประถม
Escuela Primaria
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
โรงเรียนมัธยมต้น
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
โรงเรียนมัธยมปลาย
Secundaria
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
มหาวิทยาลัย
Universidad
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
โรงเรียนสอนทารก
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Escuela Secundaria
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
การศึกษาสายวิชาชีพ
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
มหาวิทยาลัย
Universidad
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Experiencia laboral en...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
การฝึกงานที่...
Pasantía en...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
งานอาสาสมัครที่...
Trabajo voluntario en...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Buena comprensión oral y escrita de...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Fluidez oral y escrita en...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Conocimientos de informática
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto