německy | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

ชื่อขึ้นต้น
Vorname
Křestní jméno žadatele
นามสกุล
Nachname
Příjmení žadatele
วันเกิด
Geburtsdatum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
สถานที่เกิด
Geburtsort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
สัญชาติ
Staatsangehörigkeit
Stát, kde má žadatel občanství
สถานะแต่งงาน
Familienstand
Aktuální rodinný stav žadatele
โสด
ledig
Neprovdaný, ani ve vztahu
แต่งงานแล้ว
verheiratet
Mít manžela či manželku
เป็นหม้าย
verwitwet
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
ที่อยู่
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
หมายเลขโทรศัพท์
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
อีเมล
Email
Aktuální e-mailová adresa žadatele
เว็บไซต์
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
โรงเรียนประถม
Grundschule
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
โรงเรียนมัธยมต้น
Mittelstufenschule
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
โรงเรียนมัธยมปลาย
Oberstufenschule
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
มหาวิทยาลัย
Hochschule
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
โรงเรียนสอนทารก
Vorschule
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Grundschule
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
โรงเรียนมัธยมศึกษา
weiterführende Schule
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
การศึกษาสายวิชาชีพ
Oberstufenkolleg
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
มหาวิทยาลัย
Universität
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Arbeitserfahrung bei...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
การฝึกงานที่...
Praktikum bei...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
งานอาสาสมัครที่...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
... fließend in Wort und Schrift
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
gute Computer-Kenntnisse
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Kenntnisse in CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Führerschein Klasse...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto