francouzsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

ชื่อขึ้นต้น
Prénom
Křestní jméno žadatele
นามสกุล
Nom de famille
Příjmení žadatele
วันเกิด
Date de naissance
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
สถานที่เกิด
Lieu de naissance
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
สัญชาติ
Nationalité
Stát, kde má žadatel občanství
สถานะแต่งงาน
Statut marital
Aktuální rodinný stav žadatele
โสด
Célibataire
Neprovdaný, ani ve vztahu
แต่งงานแล้ว
Marié(e)
Mít manžela či manželku
เป็นหม้าย
Veuf / veuve
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
ที่อยู่
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
หมายเลขโทรศัพท์
Téléphone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
อีเมล
Courriel
Aktuální e-mailová adresa žadatele
เว็บไซต์
Site internet
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
โรงเรียนประถม
École primaire
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
โรงเรียนมัธยมต้น
Collège
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
โรงเรียนมัธยมปลาย
Lycée
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
มหาวิทยาลัย
Université
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
โรงเรียนสอนทารก
Classe préparatoire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
École primaire
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Collège
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
การศึกษาสายวิชาชีพ
Lycée
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
มหาวิทยาลัย
Université
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Stage chez...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
การฝึกงานที่...
Stage chez...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
งานอาสาสมัครที่...
Volontariat chez...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
... lu, écrit, parlé
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
... lu, écrit, parlé couramment
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Initié à l'informatique
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Familiarisé avec DAO /CFAO
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Titulaire du permis B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto