thajsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Förnamn
ชื่อขึ้นต้น
Křestní jméno žadatele
Efternamn
นามสกุล
Příjmení žadatele
Födelsetid
วันเกิด
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Födelseort
สถานที่เกิด
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalitet
สัญชาติ
Stát, kde má žadatel občanství
Civilstånd
สถานะแต่งงาน
Aktuální rodinný stav žadatele
Ogift
โสด
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gift
แต่งงานแล้ว
Mít manžela či manželku
Änkling/Änka
เป็นหม้าย
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
adressen
ที่อยู่
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
หมายเลขโทรศัพท์
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-post
อีเมล
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Hemsida
เว็บไซต์
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Grundskola
โรงเรียนประถม
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Grundskola (mellanstadiet)
โรงเรียนมัธยมต้น
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Gymnasiet
โรงเรียนมัธยมปลาย
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Högskola/Universitet
มหาวิทยาลัย
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Dagis
โรงเรียนสอนทารก
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Förskola
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Grundskola
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gymnasiet
การศึกษาสายวิชาชีพ
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Skola för elever i sixth form
มหาวิทยาลัย
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitet
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikplats hos ...
การฝึกงานที่...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontärarbete i ...
งานอาสาสมัครที่...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Skriver och talar ... flytande
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Datakunnig
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Erfarenhet av CAD / CAM.
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Jag besitter ett ...-körkort.
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto