rusky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Förnamn
Имя
Křestní jméno žadatele
Efternamn
Фамилия
Příjmení žadatele
Födelsetid
Дата рождения
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Födelseort
Место рождения
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalitet
Гражданство
Stát, kde má žadatel občanství
Civilstånd
Семейное положение
Aktuální rodinný stav žadatele
Ogift
холост/незамужем
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gift
Женат/замужем
Mít manžela či manželku
Änkling/Änka
Вдовец/вдова
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
adressen
Адрес
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Телефон
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-post
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Hemsida
Сайт
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Grundskola
Начальная школа
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Grundskola (mellanstadiet)
Средняя школа
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Gymnasiet
Старшая школа
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Högskola/Universitet
университетский колледж
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Dagis
Ясли
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Förskola
Детский сад
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Grundskola
Начальная школа
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gymnasiet
Средняя школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Skola för elever i sixth form
Техникум/лицей
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitet
Университет
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Опыт работы в...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikplats hos ...
Стажировка в...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontärarbete i ...
Волонтерская практика в ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Хорошо владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Skriver och talar ... flytande
Свободно владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Datakunnig
Со знанием компьютера
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Erfarenhet av CAD / CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Jag besitter ett ...-körkort.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto