portugalsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Förnamn
Primeiro Nome
Křestní jméno žadatele
Efternamn
Sobrenome
Příjmení žadatele
Födelsetid
Data de Nascimento
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Födelseort
Local de Nascimento
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalitet
Nacionalidade
Stát, kde má žadatel občanství
Civilstånd
Estado civil
Aktuální rodinný stav žadatele
Ogift
Solteiro(a)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gift
Casado(a)
Mít manžela či manželku
Änkling/Änka
Viúvo(a)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
adressen
Endereço
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Telefone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-post
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Hemsida
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Grundskola
Ensino Fundamental
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Grundskola (mellanstadiet)
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Gymnasiet
Ensino Médio
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Högskola/Universitet
Faculdade
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Dagis
Escola Infantil
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Förskola
Ensino Fundamental
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Grundskola
Ensino Médio
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gymnasiet
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Skola för elever i sixth form
Universidade
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitet
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Experiência profissional em/ no /na...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikplats hos ...
Estágio em/ no /na...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontärarbete i ...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Bom conhecimento da língua ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Skriver och talar ... flytande
Fluência em ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Datakunnig
Conhecimento de informática
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Erfarenhet av CAD / CAM.
Conhecimento em CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Jag besitter ett ...-körkort.
Carteira de motorista
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto