italsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Förnamn
Nome
Křestní jméno žadatele
Efternamn
Cognome
Příjmení žadatele
Födelsetid
Data di nascita
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Födelseort
Luogo di nascita
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalitet
Nazionalità
Stát, kde má žadatel občanství
Civilstånd
Stato Civile
Aktuální rodinný stav žadatele
Ogift
Celibe (m) / Nubile (f)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gift
Coniugato/a
Mít manžela či manželku
Änkling/Änka
Vedovo/a
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
adressen
Indirizzo
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Telefono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-post
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Hemsida
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Grundskola
Scuola Elementare
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Grundskola (mellanstadiet)
Scuola Media
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Gymnasiet
Scuola Media Superiore
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Högskola/Universitet
Università
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Dagis
Asilo (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Förskola
Scuola Elementare (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Grundskola
Scuola Secondaria
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gymnasiet
Scuola Superiore (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Skola för elever i sixth form
Università
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitet
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Esperienze lavorative presso...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikplats hos ...
Stagista presso...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontärarbete i ...
Lavoro come volontario...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Comprensione orale e scritta buona in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Skriver och talar ... flytande
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Datakunnig
Conoscenze informatiche buone
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Erfarenhet av CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Jag besitter ett ...-körkort.
Licenza / Patente di guida tipo...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto