hindsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Förnamn
नाम
Křestní jméno žadatele
Efternamn
कुलनाम
Příjmení žadatele
Födelsetid
जन्म दिन
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Födelseort
जन्म स्थान
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalitet
राष्ट्र
Stát, kde má žadatel občanství
Civilstånd
वैवाहिक स्थिति
Aktuální rodinný stav žadatele
Ogift
अविवाहित
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gift
विवाहित
Mít manžela či manželku
Änkling/Änka
विधुर/विधवा
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
adressen
पता
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
टेलीफोन नंबर
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-post
ई-मेल
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Hemsida
वेबसाईट
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Grundskola
विद्यालय
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Grundskola (mellanstadiet)
विद्यालय
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Gymnasiet
महाविद्यालय
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Högskola/Universitet
विश्वविद्यालय
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Dagis
बालवाड़ी
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Förskola
विद्यालय
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Grundskola
विद्यालय
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gymnasiet
महाविद्यालय
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Skola för elever i sixth form
विश्वविद्यालय
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitet
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
... में अनुभव
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikplats hos ...
... में प्रशिक्षुता
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontärarbete i ...
... में अवैतनिक काम
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Skriver och talar ... flytande
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Datakunnig
कंप्यूटर में साक्षर
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Erfarenhet av CAD / CAM.
CAD / CAM से परिचित
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Jag besitter ett ...-körkort.
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto