dánsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Förnamn
Fornavn
Křestní jméno žadatele
Efternamn
Efternavn
Příjmení žadatele
Födelsetid
Fødselsdato
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Födelseort
Fødselssted
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalitet
Nationalitet
Stát, kde má žadatel občanství
Civilstånd
Civilstatus
Aktuální rodinný stav žadatele
Ogift
Single
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gift
Gift
Mít manžela či manželku
Änkling/Änka
Enke/enkemand
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
adressen
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-post
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Hemsida
Hjemmeside
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Grundskola
Folkeskole
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Grundskola (mellanstadiet)
Gymnasium
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Gymnasiet
Gymnasium
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Högskola/Universitet
Universitet
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Dagis
Børnehave
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Förskola
Folkeskole
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Grundskola
Gymnasium
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gymnasiet
Studenterkursus
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Skola för elever i sixth form
Universitet
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitet
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Arbejdserfaring hos...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikplats hos ...
Praktikplads hos...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontärarbete i ...
Frivilligt arbejde hos...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Skriver och talar ... flytande
Flydende både skriftligt og verbalt
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Datakunnig
Computerkyndig
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Erfarenhet av CAD / CAM.
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Jag besitter ett ...-körkort.
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto