čínsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Förnamn
名字
Křestní jméno žadatele
Efternamn
Příjmení žadatele
Födelsetid
生日
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Födelseort
出生地
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalitet
国籍
Stát, kde má žadatel občanství
Civilstånd
婚姻状况
Aktuální rodinný stav žadatele
Ogift
单身
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gift
已婚
Mít manžela či manželku
Änkling/Änka
丧偶
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
adressen
地址
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
电话
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-post
电子邮箱
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Hemsida
网址
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Grundskola
小学
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Grundskola (mellanstadiet)
初中
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Gymnasiet
高中
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Högskola/Universitet
大学
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Dagis
托儿所
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Förskola
幼儿学校
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Grundskola
小学
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gymnasiet
中学
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Skola för elever i sixth form
高等中学
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitet
大学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
在...的工作经历
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikplats hos ...
在...的实习经历
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontärarbete i ...
在...的志愿者服务工作
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
良好的书面和口语表达能力
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Skriver och talar ... flytande
流利的书面和口语表达能力
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Datakunnig
通晓计算机技能
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
出色的交流/谈判/表达能力
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Erfarenhet av CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Jag besitter ett ...-körkort.
目前持有...驾驶执照
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto