anglicky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Förnamn
First Name
Křestní jméno žadatele
Efternamn
Surname
Příjmení žadatele
Födelsetid
Date of Birth
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Födelseort
Place of Birth
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalitet
Nationality
Stát, kde má žadatel občanství
Civilstånd
Marital Status
Aktuální rodinný stav žadatele
Ogift
Single
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gift
Married
Mít manžela či manželku
Änkling/Änka
Widowed
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
adressen
Address
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Phone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-post
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Hemsida
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Grundskola
Elementary School
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Grundskola (mellanstadiet)
Middle School
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Gymnasiet
High School
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Högskola/Universitet
College
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Dagis
Infant School
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Förskola
Junior School
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Grundskola
Secondary School
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gymnasiet
Sixth-Form College
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Skola för elever i sixth form
University
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitet
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Work experience at…
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikplats hos ...
Internship at…
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontärarbete i ...
Voluntary work at…
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Good understanding of both written and spoken…
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Skriver och talar ... flytande
Fluency in both written and spoken…
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Datakunnig
Computer literate
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Erfarenhet av CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Jag besitter ett ...-körkort.
Currently holding a full…driver's license.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto