turecky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primer nombre
Ad
Křestní jméno žadatele
Apellido
Soyad
Příjmení žadatele
Fecha de nacimiento
Doğum Tarihi
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lugar de nacimiento
Doğum Yeri
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidad
Tabiyeti
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
Medeni Hali
Aktuální rodinný stav žadatele
Soltero(a)
Bekar
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
Evli
Mít manžela či manželku
Viudo(a)
Dul
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Dirección
Adres
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Teléfono
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
E-Posta
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Página Web
Web sitesi
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Escuela Primaria
İlkokul
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Ortaokul
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Secundaria
Lise
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universidad
Kolej
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Kreş
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Ana Okulu
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Escuela Secundaria
İlkokul
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Ortaokul
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidad
Kolej
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiencia laboral en...
... konusunda tecrübeli
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Pasantía en...
...'da stajyerlik
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabajo voluntario en...
...'da gönüllü çalışma
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Buena comprensión oral y escrita de...
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluidez oral y escrita en...
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conocimientos de informática
Bilgisayar konusunda yetkin
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD / CAM ile aşinalık
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
... tipi sürücü belgesi sahibi
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto