thajsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primer nombre
ชื่อขึ้นต้น
Křestní jméno žadatele
Apellido
นามสกุล
Příjmení žadatele
Fecha de nacimiento
วันเกิด
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lugar de nacimiento
สถานที่เกิด
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidad
สัญชาติ
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
สถานะแต่งงาน
Aktuální rodinný stav žadatele
Soltero(a)
โสด
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
แต่งงานแล้ว
Mít manžela či manželku
Viudo(a)
เป็นหม้าย
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Dirección
ที่อยู่
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Teléfono
หมายเลขโทรศัพท์
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
อีเมล
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Página Web
เว็บไซต์
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Escuela Primaria
โรงเรียนประถม
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escuela para niños entre 13 y 16 años
โรงเรียนมัธยมต้น
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Secundaria
โรงเรียนมัธยมปลาย
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universidad
มหาวิทยาลัย
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
โรงเรียนสอนทารก
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Escuela Secundaria
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
การศึกษาสายวิชาชีพ
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidad
มหาวิทยาลัย
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiencia laboral en...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Pasantía en...
การฝึกงานที่...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabajo voluntario en...
งานอาสาสมัครที่...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Buena comprensión oral y escrita de...
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluidez oral y escrita en...
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conocimientos de informática
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarizado(a) con CAD / CAM
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto