švédsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primer nombre
Förnamn
Křestní jméno žadatele
Apellido
Efternamn
Příjmení žadatele
Fecha de nacimiento
Födelsetid
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lugar de nacimiento
Födelseort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidad
Nationalitet
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
Civilstånd
Aktuální rodinný stav žadatele
Soltero(a)
Ogift
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
Gift
Mít manžela či manželku
Viudo(a)
Änkling/Änka
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Dirección
adressen
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Teléfono
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
E-post
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Página Web
Hemsida
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Escuela Primaria
Grundskola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Grundskola (mellanstadiet)
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Secundaria
Gymnasiet
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universidad
Högskola/Universitet
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Dagis
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Förskola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Escuela Secundaria
Grundskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Gymnasiet
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidad
Skola för elever i sixth form
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiencia laboral en...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Pasantía en...
Praktikplats hos ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabajo voluntario en...
Volontärarbete i ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Buena comprensión oral y escrita de...
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluidez oral y escrita en...
Skriver och talar ... flytande
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conocimientos de informática
Datakunnig
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Erfarenhet av CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Jag besitter ett ...-körkort.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto