rumunsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primer nombre
Prenume
Křestní jméno žadatele
Apellido
Nume
Příjmení žadatele
Fecha de nacimiento
Data naşterii
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lugar de nacimiento
Locul naşterii
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidad
Naţionalitate
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
Stare civilă
Aktuální rodinný stav žadatele
Soltero(a)
Necăsătorit
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
Căsătorit
Mít manžela či manželku
Viudo(a)
Văduv
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Dirección
Adresa
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Teléfono
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Página Web
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Escuela Primaria
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Gimnaziu
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Secundaria
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universidad
Colegiu (la noi facultate)
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Grădiniţa (echivalent)
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Escuela Secundaria
Ciclul primar
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Gimnaziu
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidad
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiencia laboral en...
Experiență de lucru la...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Pasantía en...
Internship/practică la...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabajo voluntario en...
Voluntariat la...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Buena comprensión oral y escrita de...
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluidez oral y escrita en...
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conocimientos de informática
Cunoștințe PC.
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto