řecky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primer nombre
Όνομα
Křestní jméno žadatele
Apellido
Επίθετο
Příjmení žadatele
Fecha de nacimiento
Ημερομηνία γέννησης
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lugar de nacimiento
Τόπος Γέννησης
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidad
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
Οικογενειακή Κατάσταση
Aktuální rodinný stav žadatele
Soltero(a)
Ελεύθερος/η
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
Παντρεμένος/η
Mít manžela či manželku
Viudo(a)
χήρος/α
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Dirección
Διεύθυνση
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Teléfono
Τηλέφωνο
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Página Web
Ιστοσελίδα
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Escuela Primaria
Δημοτικό Σχολείο
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Γυμνάσιο
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Secundaria
Λύκειο
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universidad
Πανεπιστήμιο
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Νηπιαγωγείο
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Νηπιαγωγείο
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Escuela Secundaria
Δημοτικό Σχολείο
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Γυμνάσιο
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidad
Λύκειο
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiencia laboral en...
Εργασιακή εμπειρία για...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Pasantía en...
Πρακτική άσκηση για...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabajo voluntario en...
Εθελοντική εργασία για...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Buena comprensión oral y escrita de...
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluidez oral y escrita en...
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conocimientos de informática
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Άδεια οδήγησης τύπου...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto