portugalsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primer nombre
Primeiro Nome
Křestní jméno žadatele
Apellido
Sobrenome
Příjmení žadatele
Fecha de nacimiento
Data de Nascimento
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lugar de nacimiento
Local de Nascimento
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidad
Nacionalidade
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
Estado civil
Aktuální rodinný stav žadatele
Soltero(a)
Solteiro(a)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
Casado(a)
Mít manžela či manželku
Viudo(a)
Viúvo(a)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Dirección
Endereço
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Teléfono
Telefone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Página Web
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Escuela Primaria
Ensino Fundamental
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Secundaria
Ensino Médio
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universidad
Faculdade
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Escola Infantil
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Ensino Fundamental
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Escuela Secundaria
Ensino Médio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidad
Universidade
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiencia laboral en...
Experiência profissional em/ no /na...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Pasantía en...
Estágio em/ no /na...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabajo voluntario en...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Buena comprensión oral y escrita de...
Bom conhecimento da língua ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluidez oral y escrita en...
Fluência em ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conocimientos de informática
Conhecimento de informática
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Conhecimento em CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Carteira de motorista
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto