polsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primer nombre
Imię
Křestní jméno žadatele
Apellido
Nazwisko
Příjmení žadatele
Fecha de nacimiento
Data urodzenia
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lugar de nacimiento
Miejsce urodzenia
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidad
Obywatelstwo
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
Stan cywilny
Aktuální rodinný stav žadatele
Soltero(a)
Kawaler/Panna
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
Żonaty/Zamężna
Mít manžela či manželku
Viudo(a)
Wdowiec/Wdowa
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Dirección
Adres/Miejsce zamieszkania
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Teléfono
Numer telefonu
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Página Web
Strona www
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Escuela Primaria
Szkoła Podstawowa
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Gimnazjum
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Secundaria
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universidad
Kolegium
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Zerówka
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Escuela Secundaria
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Szkoła średnia
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidad
Uniwersytet
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiencia laboral en...
Doświadczenie zawodowe w...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Pasantía en...
Praktyka w...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabajo voluntario en...
Wolontariat w...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Buena comprensión oral y escrita de...
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluidez oral y escrita en...
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conocimientos de informática
Biegłość w obsłudze komputera
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto