nizozemsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primer nombre
Voornaam
Křestní jméno žadatele
Apellido
Achternaam
Příjmení žadatele
Fecha de nacimiento
Geboortedatum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lugar de nacimiento
Geboorteplaats
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidad
Nationaliteit
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
Burgerlijke staat
Aktuální rodinný stav žadatele
Soltero(a)
Ongehuwd
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
Gehuwd
Mít manžela či manželku
Viudo(a)
Weduwe/Weduwnaar
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Dirección
Adres
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Teléfono
Telefoon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Página Web
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Escuela Primaria
Basisschool
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Junior highschool
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Secundaria
Middelbare school
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universidad
Hoger onderwijs
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Kleuterschool
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Basisschool
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Escuela Secundaria
Middelbare school
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Sixth-Form College
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidad
Universiteit
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiencia laboral en...
Werkervaring bij ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Pasantía en...
Stage bij ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabajo voluntario en...
Vrijwilligerswerk bij ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Buena comprensión oral y escrita de...
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluidez oral y escrita en...
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conocimientos de informática
Goede computervaardigheden
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Kennis van CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Rijbewijs categorie ...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto