německy | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primer nombre
Vorname
Křestní jméno žadatele
Apellido
Nachname
Příjmení žadatele
Fecha de nacimiento
Geburtsdatum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lugar de nacimiento
Geburtsort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidad
Staatsangehörigkeit
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
Familienstand
Aktuální rodinný stav žadatele
Soltero(a)
ledig
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
verheiratet
Mít manžela či manželku
Viudo(a)
verwitwet
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Dirección
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Teléfono
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
Email
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Página Web
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Escuela Primaria
Grundschule
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Mittelstufenschule
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Secundaria
Oberstufenschule
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universidad
Hochschule
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Vorschule
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Grundschule
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Escuela Secundaria
weiterführende Schule
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Oberstufenkolleg
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidad
Universität
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiencia laboral en...
Arbeitserfahrung bei...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Pasantía en...
Praktikum bei...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabajo voluntario en...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Buena comprensión oral y escrita de...
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluidez oral y escrita en...
... fließend in Wort und Schrift
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conocimientos de informática
gute Computer-Kenntnisse
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Kenntnisse in CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Führerschein Klasse...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto