maďarsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primer nombre
Vezetéknév
Křestní jméno žadatele
Apellido
Vezetéknév
Příjmení žadatele
Fecha de nacimiento
Születési dátum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lugar de nacimiento
Születési hely
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidad
Állampolgárság
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
Családi állapot
Aktuální rodinný stav žadatele
Soltero(a)
Egyedülálló
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
Házas
Mít manžela či manželku
Viudo(a)
Özvegy
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Dirección
Cím
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Teléfono
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Página Web
Honlap
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Escuela Primaria
Általános iskola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Középiskola
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Secundaria
Középiskola / Gimnázium
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universidad
Főiskola
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Óvoda / Bölcsöde
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Óvoda
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Escuela Secundaria
Általános iskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Középiskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidad
Gimnázium / Középiskola
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiencia laboral en...
Munkatapasztalat a ....
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Pasantía en...
Szakmai gyakorlat a ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabajo voluntario en...
Önkéntes munka a ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Buena comprensión oral y escrita de...
Írásban és szóban is jó ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluidez oral y escrita en...
Folyékony írásban és szóban is ...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conocimientos de informática
Alapvető számítógépes ismeretek
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD / CAM ismeretek
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
... típusú jogosítvány
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto