hindsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primer nombre
नाम
Křestní jméno žadatele
Apellido
कुलनाम
Příjmení žadatele
Fecha de nacimiento
जन्म दिन
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lugar de nacimiento
जन्म स्थान
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidad
राष्ट्र
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
वैवाहिक स्थिति
Aktuální rodinný stav žadatele
Soltero(a)
अविवाहित
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
विवाहित
Mít manžela či manželku
Viudo(a)
विधुर/विधवा
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Dirección
पता
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Teléfono
टेलीफोन नंबर
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
ई-मेल
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Página Web
वेबसाईट
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Escuela Primaria
विद्यालय
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escuela para niños entre 13 y 16 años
विद्यालय
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Secundaria
महाविद्यालय
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universidad
विश्वविद्यालय
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
बालवाड़ी
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
विद्यालय
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Escuela Secundaria
विद्यालय
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
महाविद्यालय
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidad
विश्वविद्यालय
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiencia laboral en...
... में अनुभव
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Pasantía en...
... में प्रशिक्षुता
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabajo voluntario en...
... में अवैतनिक काम
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Buena comprensión oral y escrita de...
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluidez oral y escrita en...
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conocimientos de informática
कंप्यूटर में साक्षर
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD / CAM से परिचित
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto