finsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primer nombre
Etunimi
Křestní jméno žadatele
Apellido
Sukunimi
Příjmení žadatele
Fecha de nacimiento
Syntymäaika
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lugar de nacimiento
Syntymäpaikka
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidad
Kansallisuus
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
Siviilisääty
Aktuální rodinný stav žadatele
Soltero(a)
Naimaton
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
Naimisissa
Mít manžela či manželku
Viudo(a)
Leski
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Dirección
Osoite
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Teléfono
Puhelin
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
Sähköposti
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Página Web
Verkkosivu
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Escuela Primaria
Peruskoulu
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Yläkoulu
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Secundaria
Lukio
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universidad
Korkeakoulu
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Päiväkoti
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Esikoulu
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Escuela Secundaria
Peruskoulu
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Lukio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidad
Korkeakoulu
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiencia laboral en...
Työkokemukseni...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Pasantía en...
Harjoitteluni...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabajo voluntario en...
Vapaaehtoistyö...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Buena comprensión oral y escrita de...
...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluidez oral y escrita en...
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conocimientos de informática
Hyvät tietotekniikkataidot
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Ajokortti luokka...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto