esperantsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primer nombre
Antaŭnomo
Křestní jméno žadatele
Apellido
Familinomo
Příjmení žadatele
Fecha de nacimiento
Naskiĝdato
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lugar de nacimiento
Naskiĝejo
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidad
Ŝtataneco
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
Edzecostato
Aktuální rodinný stav žadatele
Soltero(a)
Senedza
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
Edziĝinta
Mít manžela či manželku
Viudo(a)
Vidvo/vidvino
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Dirección
Adreso
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Teléfono
Telefonnumero
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
Retpoŝto
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Página Web
Retpaĝaro
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Escuela Primaria
Malalta lernejo
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Gimnazio
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Secundaria
Liceo
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universidad
Kolegio
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Infanejo
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Malalta lernejo
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Escuela Secundaria
Meza lernejo
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Gimnazio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidad
Liceo
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiencia laboral en...
Labora sperto ĉe...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Pasantía en...
Staĝo ĉe...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabajo voluntario en...
Volontula laboro ĉe...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Buena comprensión oral y escrita de...
Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluidez oral y escrita en...
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conocimientos de informática
Legoscia en komputilo
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Familiareco kun CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Kondukpermesilo...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto