česky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primer nombre
Křestní jméno
Křestní jméno žadatele
Apellido
Příjmení
Příjmení žadatele
Fecha de nacimiento
Datum narození
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lugar de nacimiento
Místo narození
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidad
Národnost
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
Rodinný stav
Aktuální rodinný stav žadatele
Soltero(a)
Svobodný(á)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
Ženatý/Provdaná
Mít manžela či manželku
Viudo(a)
Ovdovělý(á)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Dirección
Adresa
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Teléfono
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Página Web
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Escuela Primaria
Základní škola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Základní škola, 2. stupeň
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Secundaria
Střední škola
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universidad
Vysoká škola
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Jesle
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Přípravná škola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Escuela Secundaria
Základní škola, 1. stupeň
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Střední škola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidad
Vyšší střední škola
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiencia laboral en...
Pracovní zkušenost v ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Pasantía en...
Stáž v...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabajo voluntario en...
Dobrovolnická práce v...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Buena comprensión oral y escrita de...
Dobrá znalost slovem i písmem
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluidez oral y escrita en...
Plynulá znalost slovem i písmem
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conocimientos de informática
Počítačově gramotný
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Znalost CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Řidičský průkaz B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto