turecky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Имя
Ad
Křestní jméno žadatele
Фамилия
Soyad
Příjmení žadatele
Дата рождения
Doğum Tarihi
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Место рождения
Doğum Yeri
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Гражданство
Tabiyeti
Stát, kde má žadatel občanství
Семейное положение
Medeni Hali
Aktuální rodinný stav žadatele
холост/незамужем
Bekar
Neprovdaný, ani ve vztahu
Женат/замужем
Evli
Mít manžela či manželku
Вдовец/вдова
Dul
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Адрес
Adres
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Телефон
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
E-Posta
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Сайт
Web sitesi
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Начальная школа
İlkokul
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Средняя школа
Ortaokul
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Старшая школа
Lise
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
университетский колледж
Kolej
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Ясли
Kreş
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Детский сад
Ana Okulu
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Начальная школа
İlkokul
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Средняя школа
Ortaokul
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Техникум/лицей
Kolej
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Университет
Üniversite
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Опыт работы в...
... konusunda tecrübeli
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Стажировка в...
...'da stajyerlik
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Волонтерская практика в ...
...'da gönüllü çalışma
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Хорошо владею (устный, письменный)
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Свободно владею (устный, письменный)
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Со знанием компьютера
Bilgisayar konusunda yetkin
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Со знанием CAD / CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
... tipi sürücü belgesi sahibi
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto