švédsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Имя
Förnamn
Křestní jméno žadatele
Фамилия
Efternamn
Příjmení žadatele
Дата рождения
Födelsetid
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Место рождения
Födelseort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Гражданство
Nationalitet
Stát, kde má žadatel občanství
Семейное положение
Civilstånd
Aktuální rodinný stav žadatele
холост/незамужем
Ogift
Neprovdaný, ani ve vztahu
Женат/замужем
Gift
Mít manžela či manželku
Вдовец/вдова
Änkling/Änka
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Адрес
adressen
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Телефон
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
E-post
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Сайт
Hemsida
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Начальная школа
Grundskola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Средняя школа
Grundskola (mellanstadiet)
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Старшая школа
Gymnasiet
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
университетский колледж
Högskola/Universitet
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Ясли
Dagis
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Детский сад
Förskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Начальная школа
Grundskola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Средняя школа
Gymnasiet
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Техникум/лицей
Skola för elever i sixth form
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Университет
Universitet
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Опыт работы в...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Стажировка в...
Praktikplats hos ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Волонтерская практика в ...
Volontärarbete i ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Хорошо владею (устный, письменный)
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Свободно владею (устный, письменный)
Skriver och talar ... flytande
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Со знанием компьютера
Datakunnig
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Со знанием CAD / CAM.
Erfarenhet av CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Jag besitter ett ...-körkort.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto