řecky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Имя
Όνομα
Křestní jméno žadatele
Фамилия
Επίθετο
Příjmení žadatele
Дата рождения
Ημερομηνία γέννησης
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Место рождения
Τόπος Γέννησης
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Гражданство
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Stát, kde má žadatel občanství
Семейное положение
Οικογενειακή Κατάσταση
Aktuální rodinný stav žadatele
холост/незамужем
Ελεύθερος/η
Neprovdaný, ani ve vztahu
Женат/замужем
Παντρεμένος/η
Mít manžela či manželku
Вдовец/вдова
χήρος/α
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Адрес
Διεύθυνση
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Телефон
Τηλέφωνο
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Сайт
Ιστοσελίδα
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Начальная школа
Δημοτικό Σχολείο
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Средняя школа
Γυμνάσιο
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Старшая школа
Λύκειο
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
университетский колледж
Πανεπιστήμιο
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Ясли
Νηπιαγωγείο
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Детский сад
Νηπιαγωγείο
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Начальная школа
Δημοτικό Σχολείο
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Средняя школа
Γυμνάσιο
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Техникум/лицей
Λύκειο
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Университет
Πανεπιστήμιο
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Опыт работы в...
Εργασιακή εμπειρία για...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Стажировка в...
Πρακτική άσκηση για...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Волонтерская практика в ...
Εθελοντική εργασία για...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Хорошо владею (устный, письменный)
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Свободно владею (устный, письменный)
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Со знанием компьютера
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Со знанием CAD / CAM.
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Άδεια οδήγησης τύπου...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto