německy | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Имя
Vorname
Křestní jméno žadatele
Фамилия
Nachname
Příjmení žadatele
Дата рождения
Geburtsdatum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Место рождения
Geburtsort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Гражданство
Staatsangehörigkeit
Stát, kde má žadatel občanství
Семейное положение
Familienstand
Aktuální rodinný stav žadatele
холост/незамужем
ledig
Neprovdaný, ani ve vztahu
Женат/замужем
verheiratet
Mít manžela či manželku
Вдовец/вдова
verwitwet
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Адрес
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Телефон
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
Email
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Сайт
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Начальная школа
Grundschule
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Средняя школа
Mittelstufenschule
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Старшая школа
Oberstufenschule
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
университетский колледж
Hochschule
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Ясли
Vorschule
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Детский сад
Grundschule
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Начальная школа
weiterführende Schule
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Средняя школа
Oberstufenkolleg
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Техникум/лицей
Universität
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Университет
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Опыт работы в...
Arbeitserfahrung bei...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Стажировка в...
Praktikum bei...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Волонтерская практика в ...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Хорошо владею (устный, письменный)
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Свободно владею (устный, письменный)
... fließend in Wort und Schrift
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Со знанием компьютера
gute Computer-Kenntnisse
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Со знанием CAD / CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Führerschein Klasse...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto