korejsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Имя
이름
Křestní jméno žadatele
Фамилия
Příjmení žadatele
Дата рождения
생년월일
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Место рождения
출생지
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Гражданство
국적
Stát, kde má žadatel občanství
Семейное положение
결혼 여부
Aktuální rodinný stav žadatele
холост/незамужем
미혼
Neprovdaný, ani ve vztahu
Женат/замужем
기혼
Mít manžela či manželku
Вдовец/вдова
미망인
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Адрес
주소
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Телефон
전화
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
이메일 (E mail)
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Сайт
웹 사이트
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Начальная школа
초등학교
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Средняя школа
중학교
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Старшая школа
고등학교
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
университетский колледж
대학교
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Ясли
유아 학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Детский сад
초등학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Начальная школа
중등학교
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Средняя школа
식스-폼 컬리지
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Техникум/лицей
대학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Университет
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Опыт работы в...
...에서의 업무 경력
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Стажировка в...
...에서 인턴쉽
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Волонтерская практика в ...
..에서의 봉사활동
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Хорошо владею (устный, письменный)
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Свободно владею (устный, письменный)
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Со знанием компьютера
컴퓨터 사용 능력이 있는
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Со знанием CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
현재 ... 면허증 소지자
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto