italsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Имя
Nome
Křestní jméno žadatele
Фамилия
Cognome
Příjmení žadatele
Дата рождения
Data di nascita
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Место рождения
Luogo di nascita
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Гражданство
Nazionalità
Stát, kde má žadatel občanství
Семейное положение
Stato Civile
Aktuální rodinný stav žadatele
холост/незамужем
Celibe (m) / Nubile (f)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Женат/замужем
Coniugato/a
Mít manžela či manželku
Вдовец/вдова
Vedovo/a
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Адрес
Indirizzo
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Телефон
Telefono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Сайт
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Начальная школа
Scuola Elementare
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Средняя школа
Scuola Media
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Старшая школа
Scuola Media Superiore
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
университетский колледж
Università
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Ясли
Asilo (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Детский сад
Scuola Elementare (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Начальная школа
Scuola Secondaria
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Средняя школа
Scuola Superiore (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Техникум/лицей
Università
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Университет
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Опыт работы в...
Esperienze lavorative presso...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Стажировка в...
Stagista presso...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Волонтерская практика в ...
Lavoro come volontario...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Хорошо владею (устный, письменный)
Comprensione orale e scritta buona in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Свободно владею (устный, письменный)
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Со знанием компьютера
Conoscenze informatiche buone
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Со знанием CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Licenza / Patente di guida tipo...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto