francouzsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Имя
Prénom
Křestní jméno žadatele
Фамилия
Nom de famille
Příjmení žadatele
Дата рождения
Date de naissance
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Место рождения
Lieu de naissance
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Гражданство
Nationalité
Stát, kde má žadatel občanství
Семейное положение
Statut marital
Aktuální rodinný stav žadatele
холост/незамужем
Célibataire
Neprovdaný, ani ve vztahu
Женат/замужем
Marié(e)
Mít manžela či manželku
Вдовец/вдова
Veuf / veuve
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Адрес
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Телефон
Téléphone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
Courriel
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Сайт
Site internet
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Начальная школа
École primaire
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Средняя школа
Collège
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Старшая школа
Lycée
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
университетский колледж
Université
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Ясли
Classe préparatoire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Детский сад
École primaire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Начальная школа
Collège
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Средняя школа
Lycée
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Техникум/лицей
Université
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Университет
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Опыт работы в...
Stage chez...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Стажировка в...
Stage chez...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Волонтерская практика в ...
Volontariat chez...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Хорошо владею (устный, письменный)
... lu, écrit, parlé
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Свободно владею (устный, письменный)
... lu, écrit, parlé couramment
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Со знанием компьютера
Initié à l'informatique
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Со знанием CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Titulaire du permis B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto