česky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Имя
Křestní jméno
Křestní jméno žadatele
Фамилия
Příjmení
Příjmení žadatele
Дата рождения
Datum narození
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Место рождения
Místo narození
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Гражданство
Národnost
Stát, kde má žadatel občanství
Семейное положение
Rodinný stav
Aktuální rodinný stav žadatele
холост/незамужем
Svobodný(á)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Женат/замужем
Ženatý/Provdaná
Mít manžela či manželku
Вдовец/вдова
Ovdovělý(á)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Адрес
Adresa
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Телефон
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Сайт
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Начальная школа
Základní škola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Средняя школа
Základní škola, 2. stupeň
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Старшая школа
Střední škola
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
университетский колледж
Vysoká škola
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Ясли
Jesle
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Детский сад
Přípravná škola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Начальная школа
Základní škola, 1. stupeň
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Средняя школа
Střední škola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Техникум/лицей
Vyšší střední škola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Университет
Univerzita
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Опыт работы в...
Pracovní zkušenost v ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Стажировка в...
Stáž v...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Волонтерская практика в ...
Dobrovolnická práce v...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Хорошо владею (устный, письменный)
Dobrá znalost slovem i písmem
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Свободно владею (устный, письменный)
Plynulá znalost slovem i písmem
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Со знанием компьютера
Počítačově gramotný
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Со знанием CAD / CAM.
Znalost CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Řidičský průkaz B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto