anglicky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Имя
First Name
Křestní jméno žadatele
Фамилия
Surname
Příjmení žadatele
Дата рождения
Date of Birth
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Место рождения
Place of Birth
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Гражданство
Nationality
Stát, kde má žadatel občanství
Семейное положение
Marital Status
Aktuální rodinný stav žadatele
холост/незамужем
Single
Neprovdaný, ani ve vztahu
Женат/замужем
Married
Mít manžela či manželku
Вдовец/вдова
Widowed
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Адрес
Address
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Телефон
Phone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Сайт
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Начальная школа
Elementary School
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Средняя школа
Middle School
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Старшая школа
High School
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
университетский колледж
College
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Ясли
Infant School
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Детский сад
Junior School
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Начальная школа
Secondary School
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Средняя школа
Sixth-Form College
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Техникум/лицей
University
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Университет
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Опыт работы в...
Work experience at…
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Стажировка в...
Internship at…
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Волонтерская практика в ...
Voluntary work at…
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Хорошо владею (устный, письменный)
Good understanding of both written and spoken…
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Свободно владею (устный, письменный)
Fluency in both written and spoken…
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Со знанием компьютера
Computer literate
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Со знанием CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Currently holding a full…driver's license.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto