rusky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prenume
Имя
Křestní jméno žadatele
Nume
Фамилия
Příjmení žadatele
Data naşterii
Дата рождения
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Locul naşterii
Место рождения
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Naţionalitate
Гражданство
Stát, kde má žadatel občanství
Stare civilă
Семейное положение
Aktuální rodinný stav žadatele
Necăsătorit
холост/незамужем
Neprovdaný, ani ve vztahu
Căsătorit
Женат/замужем
Mít manžela či manželku
Văduv
Вдовец/вдова
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresa
Адрес
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Телефон
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Сайт
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Начальная школа
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnaziu
Средняя школа
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Старшая школа
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Colegiu (la noi facultate)
университетский колледж
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Ясли
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Grădiniţa (echivalent)
Детский сад
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Ciclul primar
Начальная школа
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnaziu
Средняя школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Техникум/лицей
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitate
Университет
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiență de lucru la...
Опыт работы в...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Internship/practică la...
Стажировка в...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Voluntariat la...
Волонтерская практика в ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Хорошо владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Свободно владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Cunoștințe PC.
Со знанием компьютера
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto