italsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prenume
Nome
Křestní jméno žadatele
Nume
Cognome
Příjmení žadatele
Data naşterii
Data di nascita
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Locul naşterii
Luogo di nascita
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Naţionalitate
Nazionalità
Stát, kde má žadatel občanství
Stare civilă
Stato Civile
Aktuální rodinný stav žadatele
Necăsătorit
Celibe (m) / Nubile (f)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Căsătorit
Coniugato/a
Mít manžela či manželku
Văduv
Vedovo/a
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresa
Indirizzo
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Telefono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Scuola Elementare
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnaziu
Scuola Media
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Scuola Media Superiore
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Colegiu (la noi facultate)
Università
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Asilo (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Grădiniţa (echivalent)
Scuola Elementare (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Ciclul primar
Scuola Secondaria
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnaziu
Scuola Superiore (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Università
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitate
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiență de lucru la...
Esperienze lavorative presso...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Internship/practică la...
Stagista presso...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Voluntariat la...
Lavoro come volontario...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Comprensione orale e scritta buona in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Cunoștințe PC.
Conoscenze informatiche buone
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Licenza / Patente di guida tipo...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto